นักเรียนทั้งหมด

3,341

บันทึกเยี่ยมบ้านทั้งหมด

2,277

บันทึกเยี่ยมบ้านวันนี้

60

สถิติการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2567

สถิติการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2567

ระดับ ทั้งหมด เยี่ยมบ้าน ร้อยละ
📌 ระดับ ม.1 👨‍💼 441 คน 👨‍💼 285 คน 64.63%
📌 ระดับ ม.2 👨‍💼 446 คน 👨‍💼 253 คน 56.73%
📌 ระดับ ม.3 👨‍💼 452 คน 👨‍💼 257 คน 56.86%
📌 ระดับ ม.4 👨‍💼 673 คน 👨‍💼 497 คน 73.85%
📌 ระดับ ม.5 👨‍💼 663 คน 👨‍💼 473 คน 71.34%
📌 ระดับ ม.6 👨‍💼 666 คน 👨‍💼 506 คน 75.98%

สถิติการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2567 เรียงลำดับร้อยละ

ระดับ ทั้งหมด เยี่ยมบ้าน ร้อยละ
📌 ระดับ ม.5/5 👨‍💼 34 คน 👨‍💼 34 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.2/9 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 36 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.3/5 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 40 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.3/7 👨‍💼 30 คน 👨‍💼 30 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.3/8 👨‍💼 30 คน 👨‍💼 30 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.4/11 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 40 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.4/15 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 36 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.4/17 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 36 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.5/10 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 40 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.5/18 👨‍💼 29 คน 👨‍💼 29 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.5/4 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 40 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.4/18 👨‍💼 30 คน 👨‍💼 30 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.5/6 👨‍💼 39 คน 👨‍💼 39 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.5/7 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 36 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.6/10 👨‍💼 39 คน 👨‍💼 39 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.6/15 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 36 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.6/18 👨‍💼 31 คน 👨‍💼 31 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.6/2 👨‍💼 39 คน 👨‍💼 39 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.6/4 👨‍💼 37 คน 👨‍💼 37 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.6/6 👨‍💼 39 คน 👨‍💼 39 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.6/7 👨‍💼 39 คน 👨‍💼 39 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.6/9 👨‍💼 39 คน 👨‍💼 39 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.2/7 👨‍💼 30 คน 👨‍💼 30 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.2/12 👨‍💼 30 คน 👨‍💼 30 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.2/10 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 36 คน 100.00%
📌 ระดับ ม.2/1 👨‍💼 44 คน 👨‍💼 43 คน 97.73%
📌 ระดับ ม.1/1 👨‍💼 38 คน 👨‍💼 37 คน 97.37%
📌 ระดับ ม.4/7 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 35 คน 97.22%
📌 ระดับ ม.1/9 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 35 คน 97.22%
📌 ระดับ ม.2/8 👨‍💼 31 คน 👨‍💼 30 คน 96.77%
📌 ระดับ ม.1/7 👨‍💼 30 คน 👨‍💼 29 คน 96.67%
📌 ระดับ ม.3/1 👨‍💼 42 คน 👨‍💼 40 คน 95.24%
📌 ระดับ ม.4/8 👨‍💼 37 คน 👨‍💼 35 คน 94.59%
📌 ระดับ ม.5/9 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 37 คน 92.50%
📌 ระดับ ม.5/8 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 37 คน 92.50%
📌 ระดับ ม.6/11 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 37 คน 92.50%
📌 ระดับ ม.1/12 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 33 คน 91.67%
📌 ระดับ ม.4/4 👨‍💼 39 คน 👨‍💼 35 คน 89.74%
📌 ระดับ ม.3/10 👨‍💼 37 คน 👨‍💼 33 คน 89.19%
📌 ระดับ ม.5/16 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 32 คน 88.89%
📌 ระดับ ม.6/1 👨‍💼 35 คน 👨‍💼 31 คน 88.57%
📌 ระดับ ม.1/6 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 35 คน 87.50%
📌 ระดับ ม.4/5 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 35 คน 87.50%
📌 ระดับ ม.1/5 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 35 คน 87.50%
📌 ระดับ ม.1/3 👨‍💼 39 คน 👨‍💼 34 คน 87.18%
📌 ระดับ ม.4/3 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 34 คน 85.00%
📌 ระดับ ม.5/12 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 28 คน 77.78%
📌 ระดับ ม.6/12 👨‍💼 35 คน 👨‍💼 27 คน 77.14%
📌 ระดับ ม.4/2 👨‍💼 39 คน 👨‍💼 30 คน 76.92%
📌 ระดับ ม.3/9 👨‍💼 37 คน 👨‍💼 28 คน 75.68%
📌 ระดับ ม.4/10 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 29 คน 72.50%
📌 ระดับ ม.6/16 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 26 คน 72.22%
📌 ระดับ ม.6/5 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 28 คน 70.00%
📌 ระดับ ม.4/9 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 25 คน 69.44%
📌 ระดับ ม.5/17 👨‍💼 37 คน 👨‍💼 24 คน 64.86%
📌 ระดับ ม.5/15 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 23 คน 63.89%
📌 ระดับ ม.4/16 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 23 คน 63.89%
📌 ระดับ ม.5/3 👨‍💼 32 คน 👨‍💼 20 คน 62.50%
📌 ระดับ ม.1/8 👨‍💼 30 คน 👨‍💼 18 คน 60.00%
📌 ระดับ ม.5/13 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 21 คน 58.33%
📌 ระดับ ม.2/2 👨‍💼 44 คน 👨‍💼 25 คน 56.82%
📌 ระดับ ม.4/12 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 20 คน 55.56%
📌 ระดับ ม.6/17 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 20 คน 55.56%
📌 ระดับ ม.3/6 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 22 คน 55.00%
📌 ระดับ ม.5/2 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 19 คน 52.78%
📌 ระดับ ม.4/13 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 19 คน 52.78%
📌 ระดับ ม.6/14 👨‍💼 37 คน 👨‍💼 19 คน 51.35%
📌 ระดับ ม.2/11 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 18 คน 50.00%
📌 ระดับ ม.6/13 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 15 คน 41.67%
📌 ระดับ ม.3/12 👨‍💼 30 คน 👨‍💼 12 คน 40.00%
📌 ระดับ ม.1/11 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 14 คน 38.89%
📌 ระดับ ม.4/6 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 15 คน 37.50%
📌 ระดับ ม.4/14 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 13 คน 36.11%
📌 ระดับ ม.3/3 👨‍💼 44 คน 👨‍💼 13 คน 29.55%
📌 ระดับ ม.5/1 👨‍💼 39 คน 👨‍💼 8 คน 20.51%
📌 ระดับ ม.1/10 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 7 คน 19.44%
📌 ระดับ ม.4/1 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 7 คน 17.50%
📌 ระดับ ม.1/4 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 7 คน 17.50%
📌 ระดับ ม.5/11 👨‍💼 41 คน 👨‍💼 6 คน 14.63%
📌 ระดับ ม.3/11 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 5 คน 13.89%
📌 ระดับ ม.2/4 👨‍💼 39 คน 👨‍💼 5 คน 12.82%
📌 ระดับ ม.3/2 👨‍💼 43 คน 👨‍💼 4 คน 9.30%
📌 ระดับ ม.6/8 👨‍💼 42 คน 👨‍💼 3 คน 7.14%
📌 ระดับ ม.6/3 👨‍💼 30 คน 👨‍💼 1 คน 3.33%
📌 ระดับ ม.1/2 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 1 คน 2.50%
📌 ระดับ ม.5/14 👨‍💼 36 คน 👨‍💼 0 คน 0.00%
📌 ระดับ ม.2/3 👨‍💼 40 คน 👨‍💼 0 คน 0.00%
📌 ระดับ ม.2/5 👨‍💼 41 คน 👨‍💼 0 คน 0.00%
📌 ระดับ ม.2/6 👨‍💼 39 คน 👨‍💼 0 คน 0.00%
📌 ระดับ ม.3/4 👨‍💼 43 คน 👨‍💼 0 คน 0.00%